MaxDecor

designer of interior solutions


maxterm  ltd


ДЕКОРА ГОЛД

Златна есен, накичена с багрите на топлите си цветове, уверена като зряла жена, оставила жаркото лято зад себе си. Увлекателно красива и малко тъжна, но ослепително изискана в багрената си одежда, тръпнеща от хладните утрини и кратките дъждове, но все пак носеща в топлото си сърце чистотата на природната хармония и емоция, обрисувана върху шарките на плътната и мантия. 
Декоративна система с античен вид, обогатена с преплетени в повърхността златни нишки – ДЕКОРА ГОЛД.