MaxDecor

designer of interior solutions


maxterm  ltd


АРТЕ МЕТАЛ
КАКВО Е АРТЕ МЕТАЛ?
ШАХМАТНАТА ДЪСКА НА ЖИВОТА- ЗЛАТНИ КЪСЧЕТА, РАЗДЕЛЕНИ В РАВНОМЕРНОСТ, КОЯТО ОМАЙВА СЪС СВОЯТА ПОДРЕДЕНОСТ И ЛОГИКА. СВЕТЛИНАТА В ДУШАТА, ОТ ЖИВОТА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС, ОТРАЗЯВАЩИ СВЯТОТО БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ, НЕЖНО И ГРИЖОВНО ОГЛЕДАНО В НЕЯ. ЗЛАТНАТА ШАРКА НА СВЕТЛИНАТА- ОБЛЕЧЕНА В НЕЯ ДА БЪДЕ, Е ПРИЗВАНИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША, ТАКА КАКТО АРТЕ МЕТАЛ Е ПРИЗВАНО ДА БЪДЕ ЗЛАТО- ЗЛАТНО И ПО МАТЕРИЯ, И С ДУХ!